Fremtidens boldklub : AB Tårnby
Statistik
Besøg siden 1/1-2008 : 236339
1 Online

Tirsdag den 21. august
AB70


AB Tårnby
Ugandavej 105,
2770 Kastrup
Tel: 32539970
FAX: 32539970
www.ab70.dk
Email:
ab70@ab70.dk
Støtteforeningen
AB70 Støtteforening
Læs mere om deres
berømte bankospil mv.

>> Læs mere

Links
Tilbage til begyndelsen....
Gør AB70 til din startside !!
Send os en mail !
Nyhedsbrev fra AB70


Tilmeld
Afmeld
AB Tårnby byder dig velkommen

15-09-2008 09:48

Afklaring på Tårnby Boldklubs likviditet pr. 31/12-07.

Meddelelse fra Michael Rasmussen i forbindelse med hans indlæg på generalforsamlingen

På den ekstraordinære generalforsamling i den nyfusionerede klub AB Tårnby fremkom undertegnede med kritiske spørgsmål til de to klubbers økonomi baseret på den fælles regnskabsopstilling som efter reglerne skal udarbejdes.

Specielt rettede jeg spørgsmål til den likviditet som Tårnby i regnskabsopstillingen havde oplyst, nemlig en likvid beholdning på ca. 503.000 kr. På denne generalforsamling hævdede kassereren i Tårnby Peter Hauge, at likviditeten var afstemt og til stede.
I samme regnskabsopstilling havde Tårnby anført hensættelser til artsbestemte formål på ca. 400.000 kr.

Med det formål at få klarhed over klubberners økonomiske situation blev undertegnede inviterede til bestyrelsesmøde i den nye fælles bestyrelse den 8/9-08.
Til dette møde havde Peter Hauge udarbejde afstemningsbilag suppleret med kontoudtog fra fra Tårnbys bankforbindelse som bekræftede, at likviditeten pr. 31/12-07 var til stede i Tårnby, hvilket jeg således kan bekræfte.

Jeg fik samtidig forklaret det hensættelsessystem der regnskabsmæssigt har været anvendt i Tårnby indtil dato. Et hensættelsessystem som igennem alle år har været regnskabsmæssigt ukendt i AB70.

Med baggrund i ovenstående skal jeg derfor anerkende den likviditetsmæssige situation i Tårnby pr. 31/12-07, hvorfor eventuelle tvivlsspørgsmål i den henseende ikke er relevant.


Mange sportslige hilsner

Michael Rasmussen

Hovedsponsor
Dem med kendskabet !!
Tøjsponsor
Danmarks førende leverandør af sports og profilbeklædning
Klubsponsor

Hjemmesiden
AB70´s hjemmeside er
optimeret til 1280x1024.
Explorer 7.x
>>
Opdateret

Design sidst opdateret: 10/01/2009 - 23:36:58